PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Seřazení: 

studiumONLINE.cz - 1.internetová jazyková škola » PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY » PŘEKLADY A TLUMOČENÍDále pro Vás zajistíme
překlady ve všech jazycích včetně jejich kombinací
kalkulace ZDARMA
odborné překlady
korektury překladů rodilým mluvčím ZDARMA
expresní překlady
soudní ověření překladů
komplexní projekty – např. návody a bezpečnostní listy výrobků
více jak 1.800 spolupracovníků a odborníků na překlady po celém světě
audity, atesty, internetové stránky, literatura, manuály, normy, novinové články, obchodní korespondence, podklady pro kontrolu kvality, programy, programové nápovědy, prospekty, příručky, reklamní texty, rodné listy, směrnice, smlouvy, účetní výkazy, výpisy z rejstříku trestů, výroční zprávy, vysvědčení, a další
Hlavním znakem naší strategie je rychlost, odbornost, profesionalita a samozřejmá flexibilita dle potřeb našeho zákazníka.
Vynikáme zejména v realizaci komplexních zakázek překladů během několika dnů. V případě rozsáhlých zakázek, vytváříme tým či několik týmů z našich profesionálních překladatelů a korektorů, rodilých mluvčích. Jejich práci řídí určený projektový manažer, který koordinuje dílčí práce, sleduje plnění kvality a termínu, a komunikuje s naším zákazníkem. Korekturu rodilým mluvčím provádíme ZCELA ZDARMA, chápeme ji jako samozřejmou součást naší kvalitní práce.

Napište nám svou poptávku na office@ienter.cz Rádi Vám vypracujeme nabídku.